Şu anda, iç tasarımda oldukça fazla sayıda stil ve trend var. Hepsi antik çağlardan günümüze bilim, teknoloji ve mimari geliştikçe zaman içinde yavaş yavaş gelişti.
Zamanımızda da yeni trendlerin oluşumu gerçekleşiyor, ancak artık dönemlerinin bir yansıması olmayan, ancak yine de kendi karakteristik özelliklerine sahip stiller giderek daha fazla ortaya çıkıyor.

İç tasarımdaki tüm stiller iki gruba ayrılabilir:

Tarihi
ve Modern 

Aralarındaki temel fark, iç tasarım ilkesinde yatmaktadır.

Tüm tarihi stiller çok sayıda dekoratif unsur kullanır. (kornişler, pervazlar, rozetler, ahşap oymalar, taş oymalar, alçı pervazlar, vb.) Klasik düzenin kullanımına geri dönüş olan ihtişam ve süsleme ile karakterize edilirler. Etnik stiller, belirli bir ulusun veya etnik grubun karakteristiğidir. Her biri , etnik grubun ikamet yeri, iklimi, gelenekleri, gelenekleri, yapı malzemeleri vb. ile ilgili belirli benzersiz tasarım öğelerine sahiptir. Modernstiller, evin veya dairenin tasarım özelliklerine dayanmaktadır. Modern tarzda iç tasarımda, tarihsel grubun çoğu tarzında olduğu gibi, dekor üzerinde form hakimdir ve bunun tersi değildir.

Test

Form Gönderimi

Tamam